Private legal

Flood Herslow Holme har sedan 1960-talet arbetat med rådgivning till välbeställda ägarfamiljer i frågor som rör bl a generationsskiften...

M&A och ägarfrågor

Strategisk rådgivning genom hela förvärvs- eller säljprocessen. Med effektivitet och ditt företags resultat för ögonen levererar vi toppkvalitet utan intressekonflikter och konstigheter.

Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten hos ett antal företag, välkända och mindre kända, arbetar vi med dagligen, tex. avtalsförhandlingar...

Tvistlösning

Tvistemålsgruppen på Flood Herslow Holme har stor vana inom olika typer av tvistlösning både vid allmän domstol och genom skiljeförfarande.